Κατασκοπευτικά κι κάμερες παρακολούθησης

Οδηγιες λειτουργιας ΜΑΤ7Μ2Β

Αρχικά

Παρακαλούμε εισάγετε την κάρτα SIM στο πίσω μέρος στην ειδική υποδοχή.

Τοποθετήστε τον φορτιστή. Όλα τα φώτα της LCD οθόνης θα ανάψουν και θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο μπιπ. Η ένδειξη SGM θα αναβοσβήνει και όταν η κάρτα SIM βρει σήμα με το δίκτυο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και ένα δεύτερο μπιπ θα ακουστεί. Η κεντρική μονάδα είναι έτοιμη και είναι σε κατάσταση disarm (αφοπλισμένη). Τέλος ανοίξτε τον διακόπτη της μπαταρίας στο ON.

 

Εισάγετε ρυθμίσεις

Ενώ είναι σε κατάσταση disarm (αφόπλισης) πληκτρολογήστε τον κωδικό (ο εργοστασιακός είναι 8888) και #. Ακούμε την εντολή στα αγγλικά παρακαλώ εισάγετε εντολή (please enter instruction) και στην οθόνη εμφανίζονται 0000. Τώρα η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού. Μπορούμε να εισάγουμε διάφορες εντολές συνεχόμενα διαφορετικά αν δεν κάνουμε καμία ενέργεια για 40 δευτερόλεπτα θα βγει από την κατάσταση προγραμματισμού και θα παραμείνει σε κατάσταση disarm (αφόπλισης) .

 

ΧΧΧΧ + #

Όπου ΧΧΧΧ ο τετραψήφιος κωδικός password εργοστασιακά είναι 8888.

 

Έξοδος από την κατάσταση προγραμματισμού

Πιέστε * και # θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο μπιπ θα βγει από την κατάσταση προγραμματισμού και θα παραμείνει σε κατάσταση disarm (αφόπλισης) .

[*] + [#]

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Σε κατάσταση disarm (αφόπλισης) πληκτρολογήστε 95175308246 και # ως επιβεβαίωση θα ανάψουν όλα τα LED της οθόνης και θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο μπιπ όλες οι ρυθμίσεις θα επανέρθουν στις εργοστασιακές.

 

[95175308246] + [#]

 

Καταχώρηση τηλεχειριστηρίου

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 20 τον αύξον αριθμό του τηλεχειριστηρίου 1 έως 8 (στην θέση 1 και 2 είναι τα τηλεχειριστήρια του σετ) και στην συνέχεια #. Πιέστε ένα οποιοδήποτε κουμπί πάνω στο νέο τηλεχειριστήριο. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να καταχωρήσουμε ένα νέο τηλεχειριστήριο στην θέση 3 η εντολή είναι :

 

[2 0]+[3] και στην συνέχεια πιέζουμε οποιοδήποτε κουμπί πάνω στο τηλεχειριστήριο

 

Διαγραφή τηλεχειριστηρίου

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 21 τον αύξον αριθμό του τηλεχειριστηρίου 1 έως 8 και στην συνέχεια #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να διαγράψουμε το τηλεχειριστήριο στην θέση 3 η εντολή είναι :

 

[2 1] + [3] + [#]

 

Καταχώρηση αισθητήρα

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 23 τον αύξον αριθμό της ζώνης που θα αποθηκευτή ο αισθητήρας 01 έως 99 (στην θέση 01 είναι η παγίδα και στην θέση 02 είναι το ραντάρ του σετ) και στην συνέχεια #. Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα (στις παγίδες απομακρύνετε τα δυο κομμάτια μεταξύ τους στα ραντάρ βάλτε το κουμπί στην θέση ON και στην συνέχεια στην θέση OFF ). Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να καταχωρήσουμε έναν νέο αισθητήρα στην θέση 3 η εντολή είναι :

 

[2 3] + [0 3] και στην συνέχεια ενεργοποιούμε τον αισθητήρα

 

Διαγραφή αισθητήρα

 

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 24 τον αύξον αριθμό της ζώνης που θα διαγράψουμε και στην συνέχεια #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να διαγράψουμε τον αισθητήρα στην θέση 3 η εντολή είναι :

 

[2 4] + [0 3] + [#]

 

Αλλαγή κωδικού password (για όπλιση / αφόπλιση)

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 30 τον νέο τετραψήφιο κωδικό και #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε ο νέος κωδικός για όπλιση / αφόπλιση να είναι ο 1234 η εντολή είναι :

 

[3 0] + [1 2 3 4] + [#]

 

Αλλαγή κωδικού password (για προγραμματισμό)

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 31 τον νέο τετραψήφιο κωδικό και #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε ο νέος κωδικός για προγραμματισμό να είναι ο 9876 η εντολή είναι :

 

[3 1] + [9 8 7 6] + [#]

 

Σημείωση :

Ο κωδικός όπλισης / αφόπλισης και ο κωδικός προγραμματισμού δεν πρέπει να είναι ο ίδιος αριθμός.

 

Ρύθμιση ημερομηνίας / ώρας

 

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 32 τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους τον μήνα την ημέρα την ώρα τα λεπτά τα δευτερόλεπτα και τέλος #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να καταχωρήσουμε έτος 2010 μήνα Αύγουστο ημέρα 15 και ώρα 16:35:48 η εντολή είναι :

 

[3 2] + [1 0] + [0 8] + [1 5] + [1 6] + [3 5] + [4 8] + [#]

 

Ρυθμίσεις για αυτόματη όπλιση / αφόπλιση

1 Αυτόματη όπλιση

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 33 ή 34 ή 35 (3 διαφορετικά σετ αυτόματης όπλισης) την ώρα τα λεπτά για την αυτόματη όπλιση και τέλος #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε σαν πρώτο σετ όπλισης να γίνει στις 22:05 η εντολή είναι :

 

[3 3] + [2 2] + [0 5] + [#]

 

 

2 Αυτόματη αφόπλιση

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 36 ή 37 ή 38 (3 διαφορετικά σετ αυτόματης αφόπλισης) την ώρα τα λεπτά για την αυτόματη αφόπλιση και τέλος #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε σαν πρώτο σετ αφόπλισης να γίνει στις 23:14 η εντολή είναι :

 

[3 6] + [2 3] + [1 4] + [#]

 

Ενεργοποίηση απενεργοποίηση της αυτόματης όπλισης αφόπλισης

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 39 τον αριθμό 1 για ενεργοποίηση ή τον αριθμό 0 για απενεργοποίηση της αυτόματης όπλισης αφόπλισης  και τέλος #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την αυτόματη όπλιση αφόπλιση η εντολή είναι :

 

[3 9] + [1] + [#]

 

Αριθμούς τηλεφώνου που θα καλεί η κεντρική μονάδα

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 51 ή 52 ή 53 ή 54 ή 55 ή 56 (με την σειρά προτεραιότητας που θα καλεί. Το νούμερο που βρίσκετε στην θέση 51 θα το καλέσει πρώτο ) τον αριθμό τηλεφώνου που θα καλεί κα τέλος #.Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε σαν πρώτο νούμερο να καλεί τον αριθμό 9876543210 η εντολή είναι :

 

[5 1] + [9 8 7 6 5 4 3 2 1 0] + [#]

 

Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου που δεν θέλουμε να καλεί η κεντρική μονάδα

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης που είναι αποθηκευμένος ο τηλεφωνικός αριθμός που θέλουμε να διαγράψουμε 51 ή 52 ή 53 ή 54 ή 55 ή 56 κα τέλος #.Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να διαγράψουμε τον τηλεφωνικό αριθμό στην θέση 53 η εντολή είναι :

 

[5 3] + [#]

 

Αριθμούς τηλεφώνου που θα αποστέλλει sms η κεντρική μονάδα

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 57 ή 58 ή 59 τον αριθμό τηλεφώνου που θα αποστέλλει η κεντρική μονάδα sms όταν ο συναγερμός χτυπάει κα τέλος #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε σαν δεύτερο νούμερο που θα αποστέλλει sms η κεντρική μονάδα να είναι ο αριθμός 1234567890 η εντολή είναι :

 

[5 8] + [1 2 3 4 5 6 7 8 9 0] + [#]

 

Διαγραφή τηλεφώνου που δεν θέλουμε να αποστέλλει sms η κεντρική μονάδα

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης που είναι αποθηκευμένος ο τηλεφωνικός αριθμός που θέλουμε να διαγράψουμε 57 ή 58 ή 59 κα τέλος #.Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να διαγράψουμε τον τηλεφωνικό αριθμό στην θέση 58 η εντολή είναι :

 

[5 8] + [#]

Ορισμός ιδιοτήτων των ζωνών

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες των ζωνών όπως για παράδειγμα όταν μια ζώνη ενεργοποιήσει τον συναγερμό να μην ακούγετε η σειρήνα αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την βοήθεια αυτού του υπό μενού.  

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 60 A)τον αριθμό της ζώνης (01 έως 99) που θέλουμε να τροποποιήσουμε τον αριθμό

B)1 όταν θέλουμε ο αισθητήρας αυτής της ζώνης όταν ενεργοποιείτε να ενεργοποιεί άμεσα τον συναγερμό όταν αυτός είναι οπλισμένος ή τον αριθμό

2 όταν θέλουμε ο αισθητήρας αυτής της ζώνης να έχει χρονοκαθηστέρηση 40 δευτερολέπτων ή τον αριθμό

3 όταν θέλουμε ο αισθητήρας αυτής της ζώνης όταν ενεργοποιείτε να ενεργοποιεί άμεσα τον συναγερμό ακόμα και όταν ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος (24ωρη ζώνη) ή τον αριθμό

4 όταν θέλουμε την συγκεκριμένη ζώνη να την παρακάμψουμε και στην συνέχεια τον αριθμό

C)

1  SOS alarm

2 Fire alarm

3 Gas leak alarm

4 Door alarm

5 Hall alarm

6 Window alarm

7 Balcony alarm

8 Boundary alarm

D)

0 για να είναι η σειρήνα OFF για την συγκεκριμένη ζώνη ή 1 για να είναι η σειρήνα OΝ για την συγκεκριμένη ζώνη και στο τέλος #.

Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε η ζώνη 05 να είναι 24ωρη ζώνη να έχει την ιδιότητα Fire alarm και η σειρήνα να ακούγετε όταν ενεργοποιεί τον συναγερμό τότε η εντολή είναι:

 

[6 0] + [0 5] + [3] + [2] + [1] + [#]

 

Όπλιση “HOME”

Εάν θέλουμε κάποιους αισθητήρες να τους απομονώνουμε όταν οπλίζουμε αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την όπλιση “HOME” πατώντας το κουμπί με το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο αφού πρώτα έχουμε ορίσει ποιες ζώνες θεωρούμε “HOME”.  

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 61 τον αριθμό της ζώνης (01 έως 99) που θέλετε να απομονώνει πατώντας το κουμπί με το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο 0 για να είναι η σειρήνα OFF για την συγκεκριμένη ζώνη ή 1 για να είναι η σειρήνα OΝ για την συγκεκριμένη ζώνη και στο τέλος #.

Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε η ζώνη 05 να απομονώνει πατώντας το κουμπί με το σπιτάκι και να ηχεί η σειρήνα για την ζώνη αυτή τότε η εντολή είναι:

 

[6 1] + [0 5] + [1] + [#]

 

Ηχογράφηση μηνύματος

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 701 και # θα ακουστεί ένα μπιπ και αφήνετε το μήνυμα σας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 30cm από την κεντρική μονάδα.

 

[7 0 1] + [#]

 

Ρύθμιση σειρήνας

Για να αντιλαμβανόμαστε ότι το σήμα από το τηλεχειριστήριο έφτασε στην κεντρική μονάδα και όπλισε η αφόπλισε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε η να απενεργοποιήσουμε την εντολή να ακούγετε η σειρήνα μια φορά κάθε φορά που οπλίζουμε η αφοπλίζουμε από το τηλεχειριστήριο.

Σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 75 και 0 για απενεργοποίηση ή 1 για ενεργοποίηση της εντολής και στο τέλος #. Έτσι εάν για παράδειγμα θέλουμε να ακούγετε η σειρήνα κάθε φορά που οπλίζουμε ή αφοπλίζουμε τότε η εντολή είναι:

 

[7 5 1] + [#]

 

Οδηγίες χειρισμού

 

·         Τύπος όπλιση “AWAY” : Με αυτόν τον τύπο όπλισης όποιος αισθητήρας των ζωνών ενεργοποιηθεί θα ενεργοποιήσει άμεσα τον συναγερμό.

·         Τύπος όπλιση “HOME ARM” : Με αυτόν τον τύπο όπλισης οι αισθητήρες που έχουν οριστεί ως “HOME” δεν θα ενεργοποιούν τον συναγερμό όταν ενεργοποιούνται.

·         “DISARM” / Αφόπλιση : Σε αυτή την φάση με εξαίρεση των αισθητήρων που ανήκουν σε 24ωρη ζώνη η ενεργοποίηση των υπολοίπων αισθητήρων δεν προκαλούν την ενεργοποίηση του συναγερμού ή αν ο συναγερμός ηχεί θα σταματήσει να ηχεί.

 

 

 

Χειρισμός μέσο τηλεχειριστηρίου  

 

·        Όπλιση “AWAY” : Επιτυγχάνετε πιέζοντας το κουμπί με το κλειστό λουκέτο

·        Όπλιση “HOME ARM” : Επιτυγχάνετε πιέζοντας το κουμπί με το σπιτάκι

·        “DISARM” / Αφόπλιση : Επιτυγχάνετε πιέζοντας το κουμπί με το ανοιχτό λουκέτο

·        Emergency/Πανικού : Επιτυγχάνετε πιέζοντας το κουμπί με την σειρήνα

 

Τι κάνουμε όταν δεχθούμε τηλεφώνημα από τον συναγερμό

 

‘Όταν κάποιος αισθητήρας ενεργοποιήσει τον συναγερμό αυτός θα καλέσει έναν  έναν τους προ αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς και αφού απαντήσουμε στην κλήση έχουμε τις επόμενες επιλογές :

 

[*] Για πληροφορίες σχετικά με το τι ενεργοποίησε τον συναγερμό

[1] Για να σταματήσει η σειρήνα να ηχεί παραμένει οπλισμένος δεν καλεί τους επόμενους αριθμούς

[2] Για να σταματήσει η σειρήνα να ηχεί ο συναγερμός αφοπλίζετε δεν καλεί τους επόμενους αριθμούς

[3] Για να σταματήσει η σειρήνα να ηχεί και να ακούσουμε για 30 δευτερόλεπτα στον χώρο. Αν θέλουμε να ακούσουμε για άλλα 30 δευτερόλεπτα στον χώρο πιέζουμε και πάλι τον αριθμό[3].

[4] Για να έχουμε συνομιλία 30 δευτερολέπτων από και προς την κεντρική μονάδα. Για τα 30 αυτά δευτερόλεπτα δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της κεντρικής μονάδας μέσο του κινητού μας.

 

Έλεγχος της κεντρικής μονάδας μέσο κινητού

 

Καλέστε τον αριθμό της κάρτας SIM που έχετε στην κεντρική μονάδα μετά από ένα χτύπημα μια φωνή θα μας ζητάει στα αγγλικά να δώσουμε τον κωδικό αφού δοθεί έχουμε τις παρακάτω επιλογές :

 

[1] Για όπλιση “AWAY”

[2] Για αφόπλιση

[3] Για να ακούσουμε για 30 δευτερόλεπτα στον χώρο. Αν θέλουμε να ακούσουμε για άλλα 30 δευτερόλεπτα στον χώρο πιέζουμε και πάλι τον αριθμό[3].

[4] Για να έχουμε συνομιλία 30 δευτερολέπτων από και προς την κεντρική μονάδα.

 

 

Χρήση σαν τηλεφωνική συσκευή

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κεντρική μονάδα για να κάνουμε εξερχόμενη κλήση σαν να ήταν τηλεφωνική συσκευή. ‘Όταν η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση DISARM πληκτρολογούμε τον αριθμό που θέλουμε να καλέσουμε και στην συνέχεια το πλήκτρο που μοιάζει με παλέτα ζωγράφου. Για τον τερματισμό της κλήσης πιέζουμε και πάλι το πλήκτρο που μοιάζει με παλέτα ζωγράφου.

 

Έλεγχος του ιστορικού

 

Για να δούμε τα τελευταία συμβάντα και ενώ η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση DISARM πληκτρολογούμε * 0 # και μετά από ένα μακρόσυρτο μπιπ εμφανίζετε στην οθόνη το τελευταίο συμβάν πιέζοντας το 2 ή 8 ανεβαίνουμε η κατεβαίνουμε στην λίστα με τα συμβάντα. Για να εξέρθετε πιέστε * #.

 

Έλεγχος σήματος κάρτας SIM

 

Καλό είναι πριν την οριστική τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας στην οριστική της θέση να κάνουμε έναν έλεγχο αν η κάρτα SIM έχει καλό σήμα. Αυτό επιτυγχάνετε όταν η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού πληκτρολογήστε τον αριθμό 81 και τέλος # και μετά από ένα μακρόσυρτο μπιπ εμφανίζετε στην οθόνη 00 και ένας δεύτερος διψήφιος αριθμός έως το 31 εάν κάτω από το 07 το σήμα δεν είναι καλό και θα πρέπει να γίνει αλλαγή της θέσης που επιλέξαμε για τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας.

 

Σημείωση :

Καλό είναι να κάνετε έλεγχο ανά διαστήματα στις μπαταρίες των αισθητήρων καθώς και για την ομαλή λειτουργία του συναγερμού.

Επικοινωνια

ΜΑΤ ΟΕ

info@mat-security.com

Αισχύλου 4 Ελευσίνα
ΤΚ 19200
ΓΕΜΗ: 054905609000

210.554.3227
210.554.3222
211.800.0210

Νέο Κατάστημα
Αγ. Αντώνιος Περιστέρι (Μετρό)
Δωριέων 10 Τηλ. 210.5710.074

Αναζήτηση στο site

Την συγκεκριμένη σελίδα την βρήκατε ενδιαφέρουσα ή απλά σας άρεσε; Κάντε ένα κλικ!

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

2016-03-01 12:05

Όροι χρήσεως

Συναγερμος η χρηση και η λειτουργια του

2018-11-27 13:45

Πόσο ασφαλείς είστε στο κατάστημα σας;

Η συνεχόμενη αύξηση της εγκληματικότητας είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βιώσει ή έχουν ακούσει για κάποια διάρρηξη ή ληστεία που έχει γίνει σε κάποιον επαγγελματία του χώρου. Συνήθως οι περισσότεροι επαγγελματίες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα αφού είχε συμβεί το κακό, άλλοι πιο προνοητικοί φρόντισαν στο κατάστημα τους να εγκαταστήσουν συστήματα ασφαλείας.  Το σίγουρο είναι ότι η τοποθέτηση ενός συστήματος συναγερμού βελτιώνει αποτελεσματικά την ασφάλεια του καταστήματος. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις από απλά συστήματα συναγερμού με αυτόνομη σειρήνα έως τους πολυζωνικούς κεντρικούς πίνακες με τις ενσωματωμένες μονάδες κινητής τηλεφωνίας. Οι συναγερμοί λειτουργούν με τους αισθητήρες που διαθέτουν. Υπάρχουν αισθητήρες διάφορων τύπων όπως κίνησης, παρουσίας υπόπτων, ανοίγματος πορτών ή παραθύρων, θραύση τζαμιών, καπνού, διαρροής κ.α.. Εγκαταστούνται σε συγκεκριμένα σε καίρια σημεία του χώρου και όταν τα κυκλώματα τους...
2018-09-02 11:44

Κρατηστε τους κλεφτες μακρια απο τα σπιτια σας

  Κάθε χρόνο, υφίστανται αρκετές ληστείες και διαρρήξεις με την πληοψηφία τους να συμβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και στις γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα. Πηγαίνοντας διακοπές μπορεί να είναι το πιο χαλαρωτικό πράγμα στον κόσμο αλλά πριν την αναχώρησή σας, σας δίνουμε παρακάτω κάποιες χρήσιμες ιδέες για να κρατήσετε τους κλέφτες μακριά από το σπίτι σας ενώ εσείς είστε διακοπές. Κρατήστε το σπίτι σας καλά φωτισμένο. Τοποθετήστε χρονοδιακόπτες φωτισμού ώστε να ανάβουν τα φώτα όταν νυχτώνει. Οι διαρρήκτες τείνουν να μην επιτίθενται σε σπίτια που είναι καλά φωτισμένα και κατά συνέπεια είναι εύκολα ορατοί. Έμπιστος γείτονας. Ζητήστε από έναν έμπιστο γείτονα ή φίλο να ρίχνει μια ματιά στο σπίτι σας κατά την απουσία σας. Βεβαιωθείτε ότι τους έχετε πει αν περιμένετε επισκέπτες κατά την απουσία σας ώστε να είναι ενήμεροι. Σταματήστε να λαμβάνεται τον ημερήσιο τύπο ή την αλληλογραφία σας ή βάλτε τον γείτονα σας να λαμβάνει την αλληλογράφια σας και...
2018-07-11 14:47

Ολοκληρωμενα συστηματα συναγερμων σπιτιων

Τα πλήρη συστήματα συναγερμών σπιτιών με κεντρικό πίνακα είναι ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας που επεκτείνονται με επιπλέον αισθητήρες και μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από το να ενεργοποιούν μονάχα μία σειρήνα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας συναγερμού αποτελείται από την κεντρική μονάδα ( ασύρματα ή/και ενσύρματα) που καταλήγουν όλα τα σήματα, τις περιφερειακές συσκευές ή αισθητήρες /ανιχνευτές, όπως μαγνητικές παγίδες που εγκαθιστούνται στις πόρτες και στα παράθυρα, τα μάτια(ραντάρ) ανίχνευσης κίνησης που τοποθετούνται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Το σημαντικότερο για κάθε συναγερμό ασφαλείας είναι οι τρόποι με τους οποίους ειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους. Ο συνηθισμένος τρόπος ειδοποίησης είναι με την εξωτερική σειρήνα που ειδοποιεί τους γείτονες των διπλανών σπιτιών. Όμως το βασικότερο είναι ή άμεση τηλεφωνική ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των μελών της οικογένειας από τον αυτόματο τηλεφωνητή του συναγερμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της...
2018-03-01 14:22

Απαραιτητη η τηλεειδοποιηση σε συναγερμο ασφαλειας

Το κλειδί για να σχεδιάσετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας είναι η αυτόματη τηλεειδοποίηση(τηλεφωνητής). Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε ένα οικιακό σύστημα ασφαλείας ή ένα επαγγελματικό σύστημα σφαλείας, το οποίο θα μπορεί να σας ειδοποιεί στο κινητό σας, ή στο κινητό τηλέφωνο ενός φίλου σας ή σε όποιο τηλέφωνο έχετε εσείς καταχωρήση για να σας ειδοποιεί τηλεφωνικά σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Την αυτόματη τηλεειδοποίηση δεν μπορείτε να την ενργοποιήσετε σε μία σταθερή γραμμή τηλεφώνου μόνο αλλά και μία γραμμή κινητού τηλεφώνου ώστε να αποφύγετε πιθανόν δισλειτουργίες της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής. Αυτού του είδους η σύνδεση, η σύνδεση με κάρτα κινητής τηλεφωνίας, είναι ιδανική για περιοχές όπου δεν υπάρχουν σταθερές τηλεφωνικές γραμμές.     Τυπικά η τηλεειδοποίηση έχει τη δυνατότητα να καλεί αρκετά προγραμματισμένα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης. Όταν ένα άτομο απαντήσει, ένα ηχογραφημένο μήνυμα, θα ακουστεί. Αν η τηλεφωνική γραμμή είναι...
2018-02-24 10:55

Λογοι για να εγκαταστησετε ενα συναγερμο σπιτιου

Σ' ένα σπίτι έχει γίνει απαραίτητο να περιέχει ένα σύστημα συναγερμού για διάφορους λόγους.Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία συναγερμών για να επιλέξετε, καθώς ο σχεδιασμός ενός συναγερμού μπορεί να σώσει πραγματικά τη ζωή και την περιουσία σας. Αξιοσημείωτοι λόγοι για να αγοράσετε έναν συναγερμό σπιτιού είναι εκτός από την αποτροπή στους εισβολείς, το γεγονός ότι μπορεί να σας σώσει και κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Το τι θαπεριέχει ένας συναγερμός για να προστατεύει το σπίτι ή το γραφείο σας είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή. Όμως εμείς σας συνιστούμε να θωρακίσετε τουλάχιστον περιμετρικά το χώρο σας (πορτές, παράθυρα, γκαραζόπορτα, ρολά γκαράζ κ.α), λαμβάνοντας υπόψη σας το γεγονός ότι αρκετοί διαρρήκτες προσπαθούν να εισβάλουν από το μπροστινό καθώς και στο πίσω μέρος αυτών.   Εξαιτίας αυτού, πλαϊνές πόρτες, πόρτες υπογείου και πόρτες γκαράζ είναι όλα μέσα στη μελέτη εγκατάστασης ενός συναγερμού. Εάν εγκαταστήσετε όμως τον πρώτο συναγερμό που θα...
2018-02-24 10:28

Χρηση και λειτουργια μαγνητικων επαφων συναγερμου

Η εταιρεία μας έχει διάφορα είδη επαφών για πόρτες και παράθυρα που σας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε την κατάλληλη για το δικό σας ασύρματο ή και ενσύρματο σύστημα ασφαλείας της οικίας σας. Συνήθως ένα κιτ συστήματος ασφαλείας περιλαμβάνει μία επαφή για πόρτα ή παράθυρο αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για την ασφάλεια που χρειάζεται το σπίτι σας.   Οι επαφές των πορτών και παραθύρων λειτουργούν με αισθητήρα και μαγνήτη. Ο αισθητήρας τοποθετείτε στο κάσωμα της πόρτας ή του παραθύρου, ενώ η μαγνητική επαφή τοποθετείτε πάνω στην πόρτα ή πάνω στο παράθυρο. Αυτό δημιουργεί ένα κύκλωμα μεταξύ των δύο. Παρόλα αυτά, όταν αυτό το κύκλωμα «σπάσει» με το άνοιγμα μιας πόρτας ή ενός παραθύρου (ανοίγοντας κάποιο από αυτά), στέλνεται σήμα στο κεντρικό σύστημα του συναγερμού ότι κάποια είσοδος/είσβολή έχει πραγματοποιηθεί. Υπάρχουν διάφοροι τύποι επαφών για πόρτες και παράθυρα. Οι επαφές επιφάνειας και οι χωνευτές.Οι επαφές επιφάνειας, όπως λέει και το όνομά τους,...

Προσφορές σε συσκευές παρακολούθησης και ασφάλειας

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode